Molkky

Pravidlá hry Mölkky

Hráči hádžu dreveným kolíkom (orig. fin. Mölkky) do skupiny kolkov (poslovenčené v texte ako molky), ktoré sú očíslované od 1 do 12. Molky sú pred začatím hry postavené do skupiny vzdialenej 3-4 metre od hádzacieho miesta.

Hráči, alebo družstvá hádžu za sebou.
V prípade, že hráč zhodí len jeden očíslovaný kolík počíta sa mu počet bodov v hodnote uvedeného čísla na molke.
Ak hráč zhodí viac ako jednu molku počíta sa mu počet bodov v hodnote počtu zhodených koliek (napr. ak zhodí 3 molky, počítajú sa mu 3 body).
Po každom hode sa molky postavia presne na to miesto kde dopadli.
Hru vyhráva ten hráč, ktorému sa podarí ako prvému nahrať rovných 50 bodov.
Ak niekto z hráčov prekoná hranicu 50 bodov, tak sa mu upraví počet bodov na 25 a pokračuje ďalej.
Ak má hráč menej ako 37 bodov a urobí prešľap nepočítajú sa mu body nahrané v tomto hode.
V prípade, že hráč má nahrané viac ako 37 bodov a urobí prešlap klesá na 25 bodov.
Hráč je vyradený z kola ak nezhodí žiadnu molku 3-krát za sebou.
Hádzací kolík (fin. mölkky): Drevený kolík ktorým sa hádže na očíslované molky. Priemer 55-60 mm, dĺžka 220-230 mm. (obrázok 1)
Kolky (zdom. molky): Drevené kolky (12 ks), očíslované od 1 do 12. Priemer 55-60 mm, dĺžka 90-100 / 150-160 mm. (obrázok 2)

Hráči: Dvaja a viac.

Molkari (fin. mölkkaari): Rámček vymedzujúci hádzaciu plochu (nie je nutný k hre pokiaľ si hraciu plochu vymedzíte inými spôsobom). Širka ~60 cm a bočné strany ~30 cm. (obrázok 3)
Pozície moliek na začiatku hry: Molky sú postavené podľa pravidiel uvedených na obrázku 4. Stavajú sa vo vzdialenosti 3-4 metre od molkari (rámik vymedzujúci hádzaciu plochu).
Poradie hádzania: V prvej hre hráči začínajú hádzať v poradí aké si zvolia. V ďalších hrách začína hráč, ktorý nasleduje po víťazovi. Posledný hráč v hre stavia molky.

Započatie hry: Prvý hráč vrhne štartujúci hod.

Ak spadnú molky: Molky sa postavia na miesto, kde spadli (na miesto, kde je spodná časť molky). Molka sa nezapočítava za spadnutú, ak neleží celou časťou na zemi. Nestači, že je sčasti padnutá a opretá o druhý kolík.
Počítanie bodov: Ak spadne len jedna molka (musí byť kompletné celou časťou na zemi) započítava sa počet bodov v hodnote čísla uvedeného na molke. Ak spadne viac ako jedna molka, započítava sa počet bodov, ktorý je rovný počtu kompletne spadnutých moliek.
Faul: Ak hráč nezhodí žiadnu molku získava faul. V prípade, že hráč fauluje 3x za sebou je vylúčený z aktuálnej hry a môže pokračovať až v ďalšej novej hre

Koniec hry: Hra sa skončí ak niekto z hráčov získa rovných 50 bodov. V prípade, že niekto z hráčov prekročí hodnotu 50 bodov jeho skóre sa znižuje na 25 a pokračuje ďalej v hre.

1.

Hádzací kolík

2.

Mölkky číslované od 1 do 12
Rozostavenie moliek na začiatku

3.

Vzdialenosť moliekk od vymedzenej hracej plochy

4.