KIN-ball

základné princípy hry

 

 • Kin – ball hrajú naraz proti sebe tri farebne odlíšené tímy. 
 • Každý tím má štyroch hráčov. 
 • Oficiálne farby tímov sú modrá, čierna a biela. 
 • Jeden tím útočí, ďalšie dva tímy sa bránia. 
 •  Hráči tímov v obrane tvoria okolo lopty obranný štvorec. 
 •  Tento štvorec stále nasleduje pohyby lopty. Hráči tvoriaci štvorec sú vo vzdialenosti asi 3 metre od lopty. 
 •  Hra začína podaním tímu v útoku. 
 •  Pri podaní traja hráči držia loptu, štvrtý odpaľuje. 
 •  Skôr ako hráč loptu odpáli musí zavolať „omnikin“ a farbu tímu, na ktorý útočí, napr. „omnikin, modrá!“. Toto zvolanie sa nazýva určenie. 
 •  Podávajúci hráč musí vždy počkať na hlasné zopakovanie farby rozhodcom a až potom odpáliť. 
 •  Tím, ktorý bol určený, má za úlohu chytiť loptu skôr než sa lopta dotkne hracej plochy. 
 •  Pri hre v telocvični je hracou plochou podlaha, steny, strop a tiež všetky pevné objekty (chybou je napríklad keď sa lopta dotkne dosky     basketbalového koša). 
 •  Ak určený tím v obrane loptu chytí, stáva sa útočiacim tímom a odpaľuje loptu. 
 •  Ak určený tím v obrane loptu nechytí, získavajú ostatné dva tímy po jednom bode. 
 •  Tím, ktorý urobil chybu, podáva z miesta chyby. 
 •  Štandardný zápas sa hrá na tri víťazné periódy, každá trvá sedem minút hrubého času. 
 •  Perióda trvá 7 minút. Alebo sa hrá do 13 bodov. V tomto prípade ak jeden, alebo dva tímy dosiahnu 11 bodov, tím s najnižším počtom opustí ihrisko  a do 13 dohrávajú už iba dva tímy.

základné pravidlá

 

Dvakrát za sebou nesmie podávať ten istý hráč.o Pri hre mix (muži a ženy) musia byť v každom tíme počas hry na hracej ploche najmenej dve dievčatá.
o Po odpale musí lopta prekonať dráhu najmenej 3 metreo Aspoň časť dráhy lopty musí mať horizontálnu alebo stúpajúcu dráhu (je zakázaná klesajúca dráha, od miesta odpalu nesmie lopta letieť šikmo k podlahe).
o Pri podaní sa musia traja hráči tímu dotýkať lopty, štvrtý hráč odpaľuje.
o Hráči tímu, ktorý nebol určený, nesmú prekážaťurčenému (prijímajúcemu) tímu v chytaní lopty (napr. pri určení „omnikin čierna!“ nesmú hráči bieleho tímu prekážať hráčom čierneho tímu v príjme).
o Ak je medzi tímami jeden vo vedení (má najviac bodov), tímy na druhom a treťom mieste musia útočiť (podávať) na tento tím.
o Ak podáva vedúci tím, musí útočiť na druhý tím v poradí.