Kubb

Slovensky sa dá nazvať aj „hádzanie polienkami“, je najviac rozšírená vo Švédsku a na ostrove Gotland, kde ju hrali Vikingovia už v 11. storočí.

Gotland je najväčším ostrovom v Baltskom mori a práve na tomto ostrove na každoročne usporiadavajú na začiatku augusta Majstrovstvá sveta v tejto zábavnej hre. Účasť na majstrovstvách sveta v Kubbe nie je podmienená žiadnou kvalifikáciou – stačí zaslať v júni prihlášku, prísť a hrať. Hrá sa v skupinách v jednej kategórii, víťazi skupín hrajú o titul Majstra sveta, porazení v skupinách hrajú „Malé majstrovstvá sveta – súťaž útechy“. Rovnako tu nie sú družstvá delené podľa vekových kategórii alebo pohlavia. Posledného svetového turnaja sa zúčastnilo okolo 200 družstiev vo veku od ôsmich do osemdesiatich rokov. Táto skutočnosť radí hru do kategórie „Šport pre všetkých“.

Kubb je hrou pre každého. Nezáleží či si mladý, starý, silný či slabý. KUBB môže hrať rovnako dobre na tráve, ako aj na pláži či na snehu. K jeho pochopeniu vám stačí len pár minut. Hru je možné hrať  v malom, ako aj väčšom množstve hráčov (od 2 do 12 hráčov).

Idea hry

Kubb je hra, v ktorej hrajú proti sebe dve družstvá. Spočíva v presnom hádaní kolíkov na súperove kubby, v snahe ich zhodiť a získať tak nad súperom výhodu do ďalších herných situácií.

Hracie časti, ich umiestnenie a teamy

Hracie pole:Kubb_ihrisko

šířka: 5 metrov
dĺžka: 8 metrov

Hracie figúry:

jeden kráľ (9×9×30 cm)
desať kubbov (7×7×15 cm)
šesť vrhacích kolíkov (o priemere 44 mm a dĺžke 30 cm)
štyri rohové kolíky (ľubovoľné))

Počiatočné rozostavenie figur je znázornené na obrázku.Na každej základnej čiare (kratšia strana ihriska) je pravidelne rozmiestnených 5 kubbov. Kráľ stojí uprostred hracieho poľa na pomyselnej poliacej čare, ktorá rozdeluje hracie pole na dve polovice. Každému družstvu prináleží jedna polovica hracieho poľa.

Začiatok hry

Hra začína „rozhodom“ dvoch ľubovoľných hráčov – každý z jedného teamu – na každém strane hracieho poľa, jeden hráč. Nahlas počítame do troch a na tri obaja hráči naraz hodia svoj kolík. Koho kolík skončil bližšie u kráľa (bez toho aby ho zhodil – v tomto prípade prehra družstva, ktoré kráľa zhodilo), má na výber. Buď začať hádzať ako prvý, alebo si vybrať stranu. Pokiaľ si víťaz zvolil prvé hody, druhý hráč si môže zvoliť stranu. Na začiatku hry teamy stoja za svojou základnou čiarou a jedno z nich má všetkých 6 kolíkov a začína prvé hracie kolo.

Hracie kolo

Team A, ktorý zahajuje hrácie kolo, má všetkých 6 kolíkov. Šiestimi pokusmi sa snaží kolíkom zhodiť kubby stojace na polovici súpera (teamu B) a to v poradí – najskôr všetky kubby v poli a potom kubby na základnej čiare. Hráč pri hode kolíkom, nesmie stáť bližšie k súperovej polovici, ako stojí najbližší kubb na jeho vlastnej polovici. Tento kubb určuje pomyselnú „odhodovú líniu“. Na začiatku teda hádžu hráči teamu A zo svojej základnej čiary na kubby na základnej čiare teamu B.

Pokiaľ teamu A ešte stále zostávajú nejaké pokusy hodu kolíkom, ale na súperovej polovici už nestoja žiadne kubby, môžu ich použiť na zhodenie kráľa, ale iba zo svojej základnéj čiary.

Po odhádzaní šiestich kolíkov, team B pozbiera zhodené kubby a zo svojej základnéj čiary ich nahádže na polovicu teamu A. Ak hádže družstvo viac kociek (kubbov), snaží sa druhou kockou zasiahnuť prvú ležiacu kocku. Všetky kocky, ktoré zasiahli prvú kocku sa postavia na seba (ako vež) v mieste kde prvá kocka zostala ležať. Team A ich vztýči na miste, kam dopadli a team B si vezme všetkých 6 kolíkov a je tak pripravený ku začiatku ďalšieho kola, tentokrát však s prehodenými úlohami teamov.

Princíp hry

Hráči sa snažia hádzacími kolíkmi zraziť kráľa po zrazení všetkých kociek na súperovej strane. Ak zrazí niektorý z hráčov kráľa pred zrazením poslednej kocky, jeho tím prehral zápas.

Technika hry

Hod kolíkom musí byť uskutočnený spodným „kyvadlovým“ spôsobom (viď. obrázok). Hody tzv, „helikoptérou“ (kde kolík rotuje od opustenia ruky v horizontálnem rovine) alebo keď je kolík hodený z ruky na plocho – sú zakázené a nepovolené.Pri nahadzovaní kubbov sa môžu, ale aj nemusia hráči ľubovoľne striedať. Kubby môže neustále nahadzovať aj jeden a ten istý hráč. Je to len na rozhodnutí teamu.

V okamihu nahadzovania kubbov musí hráč nahadzujúci kubby stáť obomi nohami za základnou čiarou. Pri hodoch kolíkmi musí mať hádzajúci hráč, v dobe opustenia kolíku z ruky, kontakt aspoň jednej nohy so zemou vo vzdialenosti za odhodovou líniou. Po odhodení kolíku, môže túto líniu prešliapnúť. Zároveň je nutné stáť medzi bočnými čarami hracieho poľa, predĺženými do nekonečna. Aj tieto vymedzujú priestor kde je nutné v dobe hodu, stáť. Pri prešlape tejto hranice je hod neplatný.

Kubb je možné vztýčiť do jednej z dvoch polôh, tak ako je znázornené na obrázku. Pokiaľ leží nahodený kubb tak, že by sa pri vztýčení ocitla jeho základňa v aute, musí byť v tomto prípade vztýčený vždy smerom do ihriska. Zároveň si musia hráči stavajúci kubby už vopred rozmyslieť, ma ktorú stranu chcú daný kubb postaviť. Nie je možné ho potom už obracať na druhú stranu. S kubbom sa tiež nesmie žiadnym spôsobom krútiť, otáčat či stavať cez roh. Kubb sa pri stavaní nesmie ani zdvihnut. Musí mať neustály kontakt so zemou.

Neplatné situácie, auty a postihy

  1. Pokiaľ nie je hod kolíkom uskutočnený v medziach techniky hry alebo s prešlapom, či proti princípom fair-play, je považovaný za neplatný a herná situácia spôsobená týmto hodom je vrátená do pôvodného stavu.
  1. Pokiaľ je hodom kolíku zhodený kubb na základném čare, mimo poradia, je tento kubb ihned vztýčený na svojom pôvodnom mieste..

Kubb sa nachádza v aute vtedy, ak ho nie je možné postaviť tak, aby najmenuj polovica jeho základne stála v príslušnej polovici ihriska.

Po odhádzaní všetkých kubbov v danom hracom kole je určené, ktoré kubby sa nachádzajú v aute a každý z nich je možné jeden krát opraviť (je možné ho zdvihnuť a zopakovať hod). Ak sa po opakovanom pokuse kubb znova nachádza v aute, je tento (či tieto) kubb umiestnený súperom na akékoľvek miesto príslušnej hracej plochy. Musí byť však zachovaná vzdialenosť najmenej jednej dĺžky vrhacieho kolíku od kráľa a rohového kolíku.

Pokiaľ je kubb stojaci v poli zhodený iným hodeným kubbom, je postavený na mieste, kde dopadol. Pokiaľ je hodeným kubbom zrazený kubb na základnéj čiare, je znovu postavený na pôvodné miesto.

 

Drobné rady k pravidlám

  1. Pokiaľ sa teamu podarí zhodit všetky súperove kubby, je povinný v danom kole zhodit tiež kráľa, inak prehrává. Pokiaľ vám teda ostáva zhodiť posledný súperov kubb a máte už len jeden pokus, nie je dobré sa o to pokúšať, pretože v prípade neúspechu by vám už neostal žiadny pokus na zhodenie kráľa a prehrali by ste.
  1. Zábavné je aj pravidlo o stavaní viacnásobných kubbov. Pri hádaní kubbov na súperovu polovicu, sa snažte zhodit nejaký už stojaci kubb. Tento kubb, pokiaľ budete úspešní, bude vztýčený na svoju pôvodnú pozíciu a na tento kubb bude potom postavený aj vhodený kubb. Pre vás tak potom bude jednoduchšie jedným hodom zhodit 2 kubby. Týmto spôsobom je možné vytvárať aj veže z troch či viacerých kubbov.
  1. Ďalšia rada sa týka zhadzovania kubbov. Zhadzujte kubby v poradí od najbližšieho po najvzdialenejší.
  1. Rozmer ihriska i počet figur môžete ľubovoľne meniť podľa skúseností hráčov a časových možností.