Jadžent

Jadžent je hra vybíjacieho typu, v mnohom podobná našej vybíjanej. Je vznik sa datuje na február 1993, kedy je zaregistrovaná ako nová športová hra svojím autorom, prof. Jankom Pavlisom z Temerinu v Juhoslávii. V júni tohto roku vzniká aj prvý „jadžent“ klub s názvom „JP93“ so sídlom v Temerine.

Základný princíp hry vychádza z názvu hry „ja džentlmen“. Z toho vzniká aj samotný názov hry. Anglický preklad môžeme uviesť ako IGENT (t.j. I GENTLEMAN). Spoluhráči či súperi mali vchádzať na ihrisko ako priatelia a džentlmeni a tak sa aj počas celého zápasu správať. Zakázané je triafať súpera opačného pohlavia, muž sa snaží chrániť svoju partnerku a partnerka zase partnera. Strela do hlavy súpera sa pokladá za najťažší priestupok, trestaný vylúčením z hry.

Svoje miesto si môže nájsť hlavne na hodinách telesnej výchovy na stredných školách, kde je možné hravou formou vštepovať hráčom základy „džentlmenského“ správania. Jej výhodou je veľmi nízka materiálová náročnosť, veď telocvičňu so sieťou a volejbalovou loptou môžeme nájsť prakticky na každej škole a k nakresleniu kruhu pre „dámu“ stačí kúsok kriedy.

Jadžent môžeme považovať ako jednu (ak nie vôbec prvú) hru slovenského pôvodu na svete. Jej autor je totiž slovenského pôvodu. Jednou z hlavných myšlienok pri vzniku jadžentu, bola aj myšlienka nadviazania kontaktov prostredníctvom hry medzi slovenskými menšinami v Juhoslávii, Maďarsku, Rumunsku so Slovenskom a prispeniu tak k rozvoju slovanskej vzájomnosti.

Družstvo

Družstvo tvorí 12 hráčov – t.j.6+6, 5+7, 7+5, z jedného pohlavia môže byť najviac 7 hráčov

Na začiatku každej hry musí mať družstvo 12 hráčov, ak je ich menej, družstvo je v nevýhode oproti súperiacemu tímu. V takomto prípade, má družstvo menej „žolíkov“ alebo nemá „dámu“. Na ihrisku v každom prípade musia hrať 4 muži a 4 ženy.

Vyradenie z hry

Keď muž trafí muža, (žena ženu), vybitý je vyradený z ihriska
Muž nesmie triafať ženu a tiež opačne
Priame trafenie do  hráča iného pohlavia je najťažšia chyba
Ak loptu hodil muž, no počas letu sa jej dotkne žena, hoci potom zasiahne muža v súperovom družstve, tak ten nie je vyradený
Súper je vyradený aj v prípade, že sa lopta jedenkrát odrazí od zeme
Aj lopta, ktorá je len odrazená dlaňou, môže vyradiť súpera
Zasiahnutý hráč, ktorý chytí loptu, nie je vyradený z hry, ale ak sa lopta niečoho (napr. podlahy, ďalšieho hráča) dotkne, je vyradený a musí odísť z ihriska
Zásah do hlavy musí byť potrestaný žltou, alebo červenou kartou

 

Rozhodovanie

Jeden zásah môže vyradiť len jedného súpera
Vyradený hráč ide najkratšou cestou k stolu, kde sa vedie záznam o zápase
Ak má celok vyradených už dvoch hráčov (muža a ženu), obaja sa vrátia späť do ihriska, keď ich družstvo získa loptu
Zvíťazí tím, ktorý zasiahne viac protihráčov
Ak je stav nerozhodný, zvíťazí družstvo, ktoré má menej zapísaných trestov – sivá, žltá a červená karta
Ak hráč chytí loptu hodenú súperom rovnakého pohlavia a tá mu ale potom vypadne, je vyradený
Keď je lopta prihrávaná vo väčšej výške ako 2,43 m, musí sa odovzdať súperovi
Keď lopta odrazená od siete, stĺpu, múru a pod. trafí súpera toho istého pohlavia, nevyradí ho z hry
Triafanie z troch metrov do troch metrov, nevyraďuje súpera

 

 

Priestor trochmetrov (útočná volejbalová čiara)

Vybíjanie súpera toho istého pohlavia vo vnútri troj metrového pásma nevyraďuje súpera z hry, takže tu je možné blokovať prihrávky či hody bez ohľadu na pohlavie
Ak stojí jeden z účastníkov akcie za hranicou troch metrov, vybitý hráč je vyradený, (ten kto zasiahol súpera, získava bod)
V priestore 3m sa môže nachádzať iba jeden pár, ostatní tam môžu byť najviac na 5 sekúndV priestore 3m nesmie hráč ležať, alebo byť v kontakte s podlahou tromi či štyrmi miestami dotyku, viac ako 2 sekundy. Môže sa však skrčiť (čupnúť si)pod sieť a zachrániť sa pred trafením.

Zákaz hádzania lopty vyššie ako je bariéra vo výške 2,43m

Keď sa lopta odovzdáva spoluhráčovi spoza ktorejkoľvek čiary, nesmie letieť vyššie, ako je 2,43m, odovzdávanie lopty spoluhráčom v ihrisku môže byť aj vyššie, rovnako aj „žolíci“, ak sú za tou istou čiarou

Výška siete je 1m od zeme

„Dáma” - „dáma”  musí byť žena

„Dáma”  je v kruhu o priemere 2m, ktorý sa nachádza v prostriedku súperovho ihriska a dotyka sa s čiarou 3m
„Dámu” netriafa nikto, ale ona vybíja súperky v ihrisku

Žolíci

Každé družstvo má 3 žolíkov, ktorí musia byť oboch  pohlaví(2+1, 1+2). Títo sa pohybujú okolo súperovho ihriska po čiaru 3m. žolíci prichádzajú do ihriska, len ak si ich celok vyžiada time-out. Družstvo, ktoré si vyžiada time-out získava loptu bez ohľadu na to, kde sa lopta nachádzala pred time-outom. To znamená, že je vhodné pýtať time-out vtedy, keď má súper loptu.

Aut

Lopta je v „aute”  len vtedy, keď sa dotkne zeme mimo ihriska, pričom ihrisko tvoria čiary
Ak lopta letí ponad čiaru a nespadla, ten kto ju prvý chytí, môže s ňou hrať
To znamená, ak sa lopta odrazí napr. od steny telocvične a zachytí sa ešte skôr ako dopadne na zem, získava ju hráč, ktorý ju chytí prvý.

Prešlapy

 Keď hráč nemá loptu, musí byť s oboma chodidlami na svojom ihrisku
Hráč, ktorý hádže loptu, môže byť jedným chodidlom na čiare, ale druhým musí byť na svojom ihrisku
Keď hráč vstúpi oboma chodidlami do súperovho ihriska, bude potrestaný (náhodou – sivá karta, nedával pozor a mohol zraziť súpera – žltá karta, úmyselne vošiel aby zrazil súpera – červená karta)
Fyzický kontakt so súpermi je zakázaný, trestá sa
Pokiaľ hráč drží loptu, je zakázané ju odrážať alebo brať, to je možné ak ju hodí a lopta je už vo vzduchu

Ihrisko

Volejbalové ihrisko 18 x 9m
Ihrisko je rozdelené na dve rovnaké časti, medzi ktorými je sieť vo výške 90-100cm a vo výške 2,43m je natiahnuté lano (špagát alebo guma), ponad ktoré nesmie lopta lietať
3m od stredovej čiary je na obidvoch stranách ihriska  čiara troch metrov
V strede každého ihriska sa nachádza kruh o priemere 2m, ktorý sa dotýka čiary troch metrov
Keď sa hrá vonku a v blízkosti ihriska sú múry, alebo niečo podobné, je treba pripraviť lopty, po jednej 2m od každej čiary

Dĺžka hry

Hra trvá 60 min, t.j. 3×20 min, na tri tretiny

Držanie lopty

Hráč môže držať loptu nepretržite max. 5 sek
Ak je lopta viac ako 5 sek vo vnútri ihriska, rozhodca ju dá súperom
Lopta sa môže odovzdávať ktoroukoľvek časťou tela, zakázané je iba prihrávať nohou od kolena nižšie,
Lopta sa môže chytať akýmkoľvek spôsobom, len aby nespadla
Hrá sa s volejbalovou loptou

Pasívna hra

Ako pasívna hra sa posudzuje trojnásobné pasívne odovzdanie lopty
Aktívne odovzdanie lopty medzi spoluhráčmi je, keď lopta preletí aspoň jeden meter od niektorého súpera, a tento spôsob dáva možnosť súperom, aby prerušili útok súpera  a začali sami útočiť

Rozhodcovia

Sú traja, jeden hlavný a dvaja pomocní
Oči hlavného rozhodcu majú byť vo výške 2,43m
Rozhodcovia a zapisovateľ na konci zápasu hlasujú o najlepšom hráčovi a hráčke zápasu, čo sa aj zapíše do záp

Tresty

Sú 4 úrovne: odobranie lopty, sivá, žltá a červená karta
Ak hráč dostane 2 sivé karty v jednej tretine, odchádza z ihriska do konca tretiny, 2 žlté karty v ktorejkoľvek časti – musí odísť do konca zápasu, červená karta tiež v ktorejkoľvek časti hry – vylúči hráča až do konca zápasu

Taktické základy

Doporučujeme čo najrôznejšie spôsoby odovzdávania lopty, napr. súperom poza chrbát (nevedia komu je lopta pripravená, či chlapcovi alebo dievčaťu).
Hráči v ihrisku musia byť stále v páre, ako človek a jeho tieň