Brännball

Brännball je slovo švédského pôvodu označujúce „spálenú“ loptu a taktiež názov švédskej národnej hry. Do Českej republiky bola privezená v roku 1990 pri zriaďovaní obchodnej siete IKEA. Na Slovensku sa táto hra zatiaľ neuchytila.

Hra brännball patrí do skupiny pálkovacích hier. Má celý rad spoločných prvkov so softballom a basseballom, ale aj celý rad odlišností, ktoré túto hru právom radia do kategórie športu pre všetkých.  Na rozdiel od softballu alebo baseballu je brännball hrou vysoko dynamickou, kde hráči nie sú vyraďovaní (vyautovaní). Táto odlišnost je silne motivujúca najmä pre záujemcov menej pohybovo zdatných, rekreačných športovcov, či všetkých, ktorí milujú pohyb a športové hry v kolektive.

Ďalšie výrazné odlišnosti :

Možnosť získania bodov má aj družstvo v poli.
Pálkarom je dovolené predbiehať pri obiehaní mét.
Na méte môže stáť viac než jeden bežec (pálkar).
Dĺžka hry je obmezená časom 2 x 12 minút.
Pálkar si nahadzuje sám.
Počet nadhodov nie je obmezený.

Materiálne vybavenie

 

  • tenisová loptička
  • detská drevená softbalová pálka (maximálna dĺžka = 720 mm, maximálny priemer = 50 mm) alebo drevená pálka (podľa náčrtu). Obalenie rukoväte je povolené
  • hráči nastupujú k zápasu v športovom oblečení, jednotné dresy s číslami, športová obuv. Pokiaľ to dovolí usporiadateľ, môžu byť povolené aj gumotextilné kopačky. Tretry, kožené kopačky s kovovými kolíkmi sú zakázané vo všetkých kategóriach
  • 11 + 4 farebne odlíšené kužele. Jedenástimi kuželmi rovnakej farby sa vyznačujú priestory mét, vrátane „cieľovej méty“. Štyrmi kuželmi, farebne odlíšenými od kuželov na metách, sa vyznačí výseč pre odpal a súčasne priestor pre pálkarov pri odpale.
  • 5 vlajok pre rozhodcov

Pálka

Princíp hry

 

      Hrajú proti sebe 2 družstvá „pálkarov a poliarov“ s cieľom získať väčší počet bodov než súperiace družstvo. Úlohy „pálkarov“ a „poliarov“ sa po polčase (12 min.) menia.

Úloha „pálkarov“ : Vlastným nadhodom odpáliť loptičku do výseče a obehnúť vo vonkajšom poli méty.
Úloha „poliarov“ : Po odpale sa čo najskôr zmocniť odpálenéj loptičky, prihrať ju brännerovi (spalovač) a tým zamedziť pálkarom obiehanie mét (uzavrenie hry).

Ihrisko