CHODOFUTBAL

Hrajú trojčlenné družstvá.
Hrá sa s loptou na bicyklebal.
Hrá sa na ihrisku pre volejbal (9 x 18 m), prípadne podobných rozmerov.
Hrací čas je 2 x 5 minút hrubého času.
Bránka je 2 m vysoká a 2 m široká. Bránkovisko je 1 m na každú stranu od okraja bránky a od stredu bránky do poľa 1,5 m.
Jeden hráč je určený ako brankár. Môže hrať po celom ihrisku, ako brankár pôsobí iba v bránkovisku. Brankár môže pri hre v bránkovisku zasiahnuť loptu aj rukou.
Po faulovaní brankára sa kope do bránky.
Brankár, ktorý zošliapne z chodúlí v bránkovisku, musí na chodúle nastupovať za bránkovou čiarou mimo bránky.
Družstvo, ktorého brankár po zošlape zaviní zmenu smeru lopty (von z bránky), je potrestané pokutovým kopom.
Pokutový kop sa kope z polovice ihriska na prázdnu bránku.
Po zošlape brankára mimo bránkoviska, musí nastupovať do hry za postrannou čiarou, nesmie nastúpiť za bránkovou čiarou.
Hráč, ktorý zošlapne na zem, sa nesmie nijako zapájať do hry. Ak sa dotkne lopty, alebo inak obmedzuje hru, je proti jeho družstvu odpískaný voľný kop. Hráč po zošlape opustí ihrisko za najbližšou postrannou čiarou a potom sa môže zapojiť do hry.
Pred začiatkom hry a pri zmene strán na začiatku druhej polovice hry sa lopta položí do stredu ihriska. Po odpískaní rozhodcu družstvá naskočia za svojimi bránkovými čiarami na chodúle a vydajú sa k lopte.
Po góle postihnuté družstvo rozohráva z polovice ihriska. Súper vychádza od svojej bránky.
Rohy sa kopú ako vo futbale.
Auty sa kopú, musí sa prihrať spoluhráčovi, nesmie sa kopať priamo na bránku.
Hráč, ktorý strieľa, nesmie zašlapnúť skôr ako je lopta v bránke. Inak gól neplatí. Pri rozohrávaní za faul, alebo pri rohu, aute a odkope od bránky, nesmie súper stáť bližšie ako 2 m.
Hráč, ktorý niekoľkokrát opakovane fauloval je na jednu minútu vylúčený a nesmie za neho nastúpiť náhradník.
Hráč, ktorý najprv napáda súpera, aby sa tak dostal k lopte, fauluje. Za faul sa počíta, keď hráč pri zošlape úmyselne zasahuje protihráča, alebo sa po zošlape úmyselne zapojí do hry. Voľný kop kope súper.
Každé družstvo môže mať jedného náhradníka, ktorý vystrieda hráča, keď mu k tomu dá rozhodca pokyn.

 

STÁTIE NA CHODÚLIACH

Chodúliar stojí v štvorci 40 x 40 cm. Stáním sa myslí prešľapovanie v štvorci.
Najlepšie sa stojí na doske predpísaných rozmerov. Tak sa najlepšie rozozná prešľap.
Čas sa meria do doby zošlapu.

VÝSTUP DO VRCHU

Lúka asi 100 až 200 metrov dlhá, podľa možnosti čo nastrmšia.
V rozbehoch sa nesmie zašľapnúť, inak sa počíta miesto, kde chodúliar skončil.
Postup do finále si vybojujú tí, ktorí vylezú až hore, alebo ten, kto vylezie najvyššie.
Vo finále sa ide načas, každý zvlášť a bez zošlapu.

RYTIERSKE KLANIE

Je to súťaž jednotlivcov.
Súper sa zhadzuje len ramenami, inak sa nesmie.
Zvíťazí ten, kto spadne neskôr.

CHODOKROS

Odporúčaná je prírodná trať.
Doporučené prekážky : prevýšenie, doska, hojdačka, potok, prekážky z kamenia alebo dreva, slalom a pod.
Trať sa zostavuje podľa možnosti usporiadateľov.
Ide sa na čas a bez pádov.
Trať sa môže aj inak upraviť.

VÝSTUP NA HORY

Za zošlap sa pripočítava 10 % času prvého v cieli.
Môže byť maximálne 15 zošlapov.

BEHY NA 100 m, 400 m a do schodov.

Beží sa načas a bez pádu.