Interkros

Interkros je mimoriadne dynamická a rýchla hra. S loptičkou a hlavne bez nej sa behá, kľučkuje, prudko mení smer, nabieha sa na prihrávku, klamnými pohybmi sa útočiaci hráči snažia zmiasť brániacich hráčov. Ak sa k dobrému pohybu pridá správne zvládnutie techniky hry a vhodné taktické prvky, dostavia sa prvé športové úspechy a radosť z interkrosu.

Hracia plocha

Pre interkros je vhodné akékoľvek ihrisko v telocvični či vonku. Najvhodnejšie je ihrisko na hádzanú (40 x 20 m) alebo basketbal (27,4 x 13,7 m). Ihrisko je stredovou čiarou rozdelené na útočnú a obrannú zónu. Neexistuje žiadne postavenie mimo hry. Bránka je rozmerov 1,25 x 1,25 m a okolo nej je polkruhovité bránkovisko o polomere 2,75 m. Čiara trestného hodu je vo vzdialenosti 7,31 m od stredu bránky.

Výstroj a výzbroj

 

Musia byť použité iba palice určené na interkros s plastikovou hlavou. Ich dĺžka je 90 – 115 cm. Používajú sa loptičky na interkros vyrobené z mäkkého kaučukového materiálu. Pri športových zápasoch by mali byť družstvá vybavené jednotnými dresmi. Brankár je povinný nosiť prilbu s mriežkou, rukavice, ľahký hrudný chránič, suspenzor. Môže tiež použiť aj ďalšie chrániče tela, ktoré podstatne nezvýšia jeho objem.

Účastníci hry

Družstvá sú zostavené maximálne z 12 hráčov a 2 brankárov. V poli hrá vždy iba 1 brankár a 4 hráči. Je povolené vystriedať kedykoľvek počas hry, podobne ako na hokeji, v priestore určenom na striedanie.

Hrací čas

Dĺžka hracej doby je 4 x 12 min s prestávkami 2, 10 a 2 minúty medzi periódami. V rámci hodín telesnej výchovy sa môže čas prispôsobiť možnostiam. Hrá sa na hrubý čas a časomiera sa zastavuje iba na pokyn rozhodcu. V každej perióde si môže družstvo vybrať oddychový čas (30 sek), kedykoľvek počas hry. Začne však iba pri najbližšom prerušení hry. Časomiera sa vtedy zastavuje.

 

Všeobecné pravidlá hry

Na začiatku hry dochádza k losovaniu o loptu, keď víťaz si vyberá tiež stranu.
Po strelení gólu uvádza loptičku do hry brankár alebo iný hráč z bránkovej čiary.
Hráč má loptičku pod kontrolou max. 5 sekúnd. Po tomto limite musí hráč vystreliť alebo prihrať, ináč loptu získava súper.
Brániaci hráč môže vstúpiť do svojho bránkoviska na dobu nevyhnutnú na nabratie loptičky. Útočiaci hráč smie chytiť loptičku vo vzduchu v súperovom bránkovisku, bez toho aby sa dotkol brankára alebo zeme.
Ak je loptička voľná, stáva sa jej držiteľom hráč, ktorý si ju prvý naberie do hlavy svojej interkrosky, alebo si ju priklopí (vtedy mu súperi musia nechať priestor 2 m okolo). V obrannej zóne rozohráva hráč z miesta priklopenia, v útočnej zóne z najbližšie postrannej čiary.
Nie je dovolený žiadny fyzický kontakt hráčov. Hráči môžu získať loptičku iba svojím výhodným postavením resp. zachytením prihrávky.
Pokiaľ je útočiaci hráč faulovaný v útočnej zóne, môže rozhodca nechať výhodu na dokončenie akcie. Pokiaľ padne gól, trest sa neudeľuje a gól platí. Pokiaľ nepadne gól či obrana získa loptičku, rozhodca hru preruší a udelí trest (trestný hod alebo vylúčenie faulujúceho hráča na 1 min.).

Strata lopty : Bude ňou potrestané to družstvo, ktoré zavinilo situáciu vedúcu k strate loptičky. Situácie vedúce k strate :

Úmyselný dotyk loptičky rukou alebo nohou
Hráč s loptičkou sa dostane do autu
Loptička sa dotkne stropu alebo predmetu mimo ihriska
Ak dôjde pri priklápaní loptičky ku kontaktu alebo nie je daná prednosť pri naberaní
Hráč má pod kontrolou loptičku viac ako 5 sekúnd
Ak bráni obránca v bránkovisku
Ak vstúpi útočník do súperovho bránkoviska, dôjde ku kontaktu jeho palice s podlahou či loptičkou ležiacou v bránkovisku alebo brankárom
Ak použije útočník svoju voľnú ruku k odstrčeniu obráncovej palice

Vylúčenie na 1 minútu : Vylúčením je potrestaný hráč, ktorý zaviní situáciu vedúcu k vylúčeniu. Každému družstvu môže byť v jednom okamihu vylúčený iba 1 hráč, namiesto vylúčenia ďalšieho hráča sa vykonáva trestný hod. Po góle sa trest neukončuje, vylúčený hráč si musí odslúžiť celý trest.

Situácie vedúce k vylúčeniu na 1 minútu :

Nedodržuje opätovne vzdialenosť 2 m pri rozohrávaní.
Hrubé a obscénne reči.
Družstvo má na ihrisku viac hráčov než povoľujú pravidlá.
Faul súpera vo vlastnej obrannej zóne.
Zdržovanie hry odhodením lopty, namiesto toho aby ju odovzdali položením na hraciu plochu druhému družstvu.