Ringo

Je jedným z najjednoduchších športov, ktorý sa dá hrať aj bez nejakej špeciálnej prípravy prakticky kdekoľvek. Je nenáročný na materiálne a priestorové vybavenie.

Ringo ako rekreačná športová hra vzniklo v roku 1959 v Poľsku. Podobná hra sa však hrávala aj začiatkom 20. storočia na záoceánskych parníkoch. Za novodobého otca ringa je považovaný Wlodzimierz Strzyszewski, kapitán reprezentačného družstva šermiarov, ktorý sa pripravovali na Olympijské hry. Na OH v Mexiku aj v r. 1968 predviedol túto hru a tu aj dostala svoje meno.

Na Slovensko sa táto hra dostala v r. 1987 zásluhou bývalého SZM a zásluhou skupiny nadšencov, ktorí sa zaujímali o využívanie voľného času mládeže. V roku 1990 vzniká Slovenský klub netradičných športov, ktorý združoval aj záujemcov o ringo. V roku 1993 vzniká Medzinárodná federácia ringa, kde je Slovensko zakladajúcim členom. V priebehu ďalších rokov sa pod hlavičkou SKNŠ organizovali súťaže jednotlivcov a družstiev. V súčasnosti sa neorganizujú žiadne pravidelné súťaže. S ringom tak môžete stretnúť hlavne pri aktivitách rôznych mládežníckych združení,  na rôznych letných táboroch či ako s doplnkovou hrou na niektorých základných a stredných školách.

Pravidlá ringa sú veľmi jednoduché. Cieľom hry je umiestniť dutý gumenný krúžok do súperovho ihriska tak, aby ho nechytil. Hrá sa na volejbalovom ihrisku (tráva, antuka, telocvičňa,…), pri jednotlivcoch s jedným krúžkom a pri dvojiciach s dvomi krúžkami. Ako sme už spomenuli, hra je nenáročná na materiálové a priestorové vybavenie. Stačia Vám dva krúžky a prenosné ringo-ihrisko, ktoré môžete rozložiť na rovnej trávnatej ploche kdekoľvek v prírode, alebo môžete hrať v telocvični.

Pre záujemcov o podrobnejšie zoznámenie sa s ringom ponúkame podrobné pravidlá