Softtenis

Vyrobenie molitanovej loptičky podnietilo vznik novej hry – SOFTTENISU, ktorý možno nazvať aj minitenis, pretože sa hrá prakticky podľa tenisových pravidiel, ibaže na menšom ihrisku a cez nižšiu sieť. Je to ideálny rekreačný šport s mnohými prednosťami a to :

Nie je náročný  na priestor, stačí akýkoľvek rovný a tvrdý povrch.
Je vhodný pre všetkých začínajúcich hráčov, ktorí vďaka pomalému letu i odskoku molitanovej loptičky majú viac času pripraviť sa na samotný úder.
To isté platí aj u detí (už od 5 – 6 rokov), pre ktoré je nyvyše veľkou výhodou i malá hmotnosť rakety a loptičky.
Softtenis je vhodnou prípravou na tenis, pretože technika a taktika sú v podstate zhodné.

Ďalšou veľkou výhodou softtenisu je omnoho ľahšie zvládnutie techniky, takže aj úplní začiatočníci si môžu čoskoro zahrať skutočný zápas. Pri vlastnom nácviku i v hre treba však dodržiavať predovšetkým tieto hlavné zásady :

Jedným zo základných predpokladov úspešného úderu je správne držanie rakety. Možnosti držania rakety sú v podstate dve : buď so zmenou pre forhend a bekhend, alebo jednotné držanie. Pre softtenis (najmä u začínajúcich a rekreačných hráčov) je výhodnejšie jednotné držanie, ktorého hlavnou prednosťou je pripravenosť na všetky údery. Pri jednotnom držaní je V (t.j. vidlica medzi palcom a ukazovákom ruky) tesne vpravo od ľavej hrany hornej plôšky držadla rakety.

Pred úderom urobte voľne napnutou pažou náprah a v momente úderu do lopty spevnite zápästie (pozor, neohýbajte pažu v lakti). Po údere do lopty raketa plynule pokračuje k ramenu.
Do lopty udrite pred telom, s pokrčenými nohami v postavení bokom do smeru letu loptičky.
Pri údere neustále sledujte loptičku, a nie priestor, kam chcete loptičku zahrať.

Základné pravidlá softtenisu

  1. Ihrisko

Ihrisko pre dvojhru má rozmery 12 x 6 m, pre štvorhru 12 x 7,60 metra. Uprostred je rozdelený sieťou, ktorá je vysoká  80 cm. Vo vzdialenosti 4 m od stredu dvorca sú rovnobežne so sieťou vyznačené čiary pre podanie. Tento priestor rozdeľuje ešte stredová čiara na dve rovnako veľké polia pre podanie.

 

  1. Vybavenie

Softtenis sa hrá špeciálnymi ľahkými raketami z plastickej hmoty. Možno však používať aj drevené pálky, strunové rakety so skráteným držadlom alebo aj normálne tenisové rakety. Hrá sa so špeciálnou molitanovou loptičkou, ktorá má rozmery tenisovej loptičky.

  1. Hráči

Zápas sa hrá ako dvojhra, štvorhra alebo zmiešaná štvorhra (muž a žena). Striedanie hráčov počas zápasu nie je dovolené.

 

  1. Hrací čas

Zápas sa skladá z jednotlivých setov a hrá sa spravidla na dva víťazné sety (rekreačne sa však môže hrať aj na jeden set, na vopred určený počet hier a pod.) Set vyhráva ten, kto získa 6 hier, no musí získať o dve hry viac ako súper. Ak po stave 5:5 nasleduje stav 6:5 a 6:6, hrá sa skrátená hra (tzv. tie-break).

 

  1. Stav v hre

Pri prvom bode počítame 15, pri druhom bode 30 a pri treťom 40. Hru vyhráva hráč, ktorý získa 4 víťazné body. Pri zhode (40:40) treba zvíťaziť o 2 body – víťazné body.

 

  1. Tie – break

Pri tie-breaku sa používa numerické počítanie (dobrá lopta = zisk jedného bodu). Hráč, ktorý má podľa poradia podávať, má jedno podanie sprava. Potom podáva súper najskôr zľava, a potom sprava. Obaja sa na podaní pravidelne striedajú až do rozhodnutia.
Vyhráva ten, kto ako prvý dosiahne 7 bodov s rozdielom minimálne dvoch bodov (7:5, 8:6, …). Ten potom vyhráva aj set pomerom 7:6. Po každých šiestich loptičkách sa menia strany.

  1. Nedovolené spôsoby hry

Hráč stráca bod v týchto prípadoch :

 

Ak sa mu nepodarí vrátiť loptičku skôr, než sa táto dotkne dvakrát za sebou zeme.
Ak vráti loptičku, ktorá je v hre tak, že dopadne na zem, na stále zariadenie alebo iný predmet mimo čiary ohraničujúcej súperovo pole.
Ak hrá loptičku vo vzduchu a vráti ju chybne, aj keď pritom stojí mimo dvorca.
Ak hrá loptičku raketou tak, že ju úmyselne nesie alebo udrie viac než raz.
Ak sa dotkne, pokiaľ je loptička v hre, raketou alebo ktoroukoľvek časťou tela siete, stĺpikov alebo zeme v súperovom poli.
Úmyselne bráni súperovi v odohratí loptičky.

 

  1. Správne vrátená loptička

Loptička je vrátená správne :
Ak sa dotkne sietealebo stĺpikov, prejde cez ne a dopadne na zem v správnom poli.
Ak bola vrátená okolo stĺpikov buď nad úrovňou horného okraja siete, alebo pod ňou, pokiaľ dopadne na zem do správneho poľa.

 

  1. Ak hráč odohrá loptičku na svojej strane a pri údere presiahne raketou cez sieť (nesmie sa však dotknúť siete).