• Lakros
 • Florbal
 • Interkros
 • Dominion Template Release Jan10
  Interkros, Netradičná hra v telocvični s loptičkou a palicami...
 • 6 Preset Styles - 18 Combinations
  Podobný šport ako interkros,lakros,ako a jeho názov napovedá,jedná sa o ...
 • RTL Support
  Jeden zo známejších športov ktorý sa u nás hráva...

JADŽENT – Základné pravidlá hry

 

 

Jadžent je hra vybíjacieho typu, v mnohom podobná našej vybíjanej. Je vznik sa datuje na február 1993, kedy je zaregistrovaná ako nová športová hra svojím autorom, prof. Jankom Pavlisom z Temerinu v Juhoslávii. V júni tohto roku vzniká aj prvý "jadžent" klub s názvom "JP93" so sídlom v Temerine.

Základný princíp hry vychádza z názvu hry "ja džentlmen". Z toho vzniká aj samotný názov hry. Anglický preklad môžeme uviesť ako IGENT (t.j. I GENTLEMAN). Spoluhráči či súperi mali vchádzať na ihrisko ako priatelia a džentlmeni a tak sa aj počas celého zápasu správať. Zakázané je triafať súpera opačného pohlavia, muž sa snaží chrániť svoju partnerku a partnerka zase partnera. Strela do hlavy súpera sa pokladá za najťažší priestupok, trestaný vylúčením z hry.

Svoje miesto si môže nájsť hlavne na hodinách telesnej výchovy na stredných školách, kde je možné hravou formou vštepovať hráčom základy "džentlmenského" správania. Jej výhodou je veľmi nízka materiálová náročnosť, veď telocvičňu so sieťou a volejbalovou loptou môžeme nájsť prakticky na každej škole a k nakresleniu kruhu pre "dámu" stačí kúsok kriedy.

Jadžent môžeme považovať ako jednu (ak nie vôbec prvú) hru slovenského pôvodu na svete. Jej autor je totiž slovenského pôvodu. Jednou z hlavných myšlienok pri vzniku jadžentu, bola aj myšlienka nadviazania kontaktov prostredníctvom hry medzi slovenskými menšinami v Juhoslávii, Maďarsku, Rumunsku so Slovenskom a prispeniu tak k rozvoju slovanskej vzájomnosti.

 

1.  Družstvo

-          Družstvo tvorí 12 hráčov – t.j.6+6, 5+7, 7+5, z jedného pohlavia môže byť najviac 7 hráčov

-          Na začiatku každej hry musí mať družstvo 12 hráčov, ak je ich menej, družstvo je v nevýhode oproti súperiacemu tímu. V takomto prípade, má družstvo menej "žolíkov" alebo nemá "dámu". Na ihrisku v každom prípade musia hrať 4 muži a 4 ženy.

 

2.  Vyradenie z hry :

-          keď muž trafí muža, (žena ženu), vybitý je vyradený z ihriska

-          muž nesmie triafať ženu a tiež opačne

-          priame trafenie do  hráča iného pohlavia je najťažšia chyba

-          ak loptu hodil muž, no počas letu sa jej dotkne žena, hoci potom zasiahne muža v súperovom družstve, tak ten nie je vyradený

-          súper je vyradený aj v prípade, že sa lopta jedenkrát odrazí od zeme

-          aj lopta, ktorá je len odrazená dlaňou, môže vyradiť súpera

-          zasiahnutý hráč, ktorý chytí loptu, nie je vyradený z hry, ale ak sa lopta niečoho (napr. podlahy, ďalšieho hráča) dotkne, je vyradený a musí odísť z ihriska

-          zásah do hlavy musí byť potrestaný žltou, alebo červenou kartou

 

3.  Rozhodovanie:

-          jeden zásah môže vyradiť len jedného súpera

-          vyradený hráč ide najkratšou cestou k stolu, kde sa vedie záznam o zápase

-          ak má celok vyradených už dvoch hráčov (muža a ženu), obaja sa vrátia späť do ihriska, keď ich družstvo získa loptu

-          zvíťazí tím, ktorý zasiahne viac protihráčov

-          ak je stav nerozhodný, zvíťazí družstvo, ktoré má menej zapísaných trestov - sivá, žltá a červená karta

-          ak hráč chytí loptu hodenú súperom rovnakého pohlavia a tá mu ale potom vypadne, je vyradený

-          keď je lopta prihrávaná vo väčšej výške ako 2,43 m, musí sa odovzdať súperovi

-          keď lopta odrazená od siete, stĺpu, múru a pod. trafí súpera toho istého pohlavia, nevyradí ho z hry

-          triafanie z troch metrov do troch metrov, nevyraďuje súpera

 

 

4.  Priestor troch metrov (útočná volejbalová čiara)

-          vybíjanie súpera toho istého pohlavia vo vnútri troj metrového pásma nevyraďuje súpera z hry, takže tu je možné blokovať prihrávky či hody bez ohľadu na pohlavie

-          ak stojí jeden z účastníkov akcie za hranicou troch metrov, vybitý hráč je vyradený, (ten kto zasiahol súpera, získava bod)

-          v priestore 3m sa môže nachádzať iba jeden pár, ostatní tam môžu byť najviac na 5 sekúnd

-          v priestore 3m nesmie hráč ležať, alebo byť v kontakte s podlahou tromi či štyrmi miestami dotyku, viac ako 2 sekundy. Môže sa však skrčiť (čupnúť si)pod sieť a zachrániť sa pred trafením.

 

5.  Zákaz hádzania lopty vyššie ako je bariéra vo výške 2,43m

-          keď sa lopta odovzdáva spoluhráčovi spoza ktorejkoľvek čiary, nesmie letieť vyššie, ako je 2,43m, odovzdávanie lopty spoluhráčom v ihrisku môže byť aj vyššie, rovnako aj "žolíci", ak sú za tou istou čiarou

-          výška siete je 1m od zeme

 

6. „Dáma - „dáma”  musí byť žena

-          „dáma”  je v kruhu o priemere 2m, ktorý sa nachádza v prostriedku súperovho ihriska a dotyka sa s čiarou 3m

-          „dámu” netriafa nikto, ale ona vybíja súperky v ihrisku

 

7.  Žolíci

-          každé družstvo má 3 žolíkov, ktorí musia byť oboch  pohlaví(2+1, 1+2). Títo sa pohybujú okolo súperovho ihriska po čiaru 3m. žolíci prichádzajú do ihriska, len ak si ich celok vyžiada time-out. Družstvo, ktoré si vyžiada time-out získava loptu bez ohľadu na to, kde sa lopta nachádzala pred time-outom. To znamená, že je vhodné pýtať time-out vtedy, keď má súper loptu.

 

8. Aut

-          lopta je v „aute”  len vtedy, keď sa dotkne zeme mimo ihriska, pričom ihrisko tvoria čiary

-          ak lopta letí ponad čiaru a nespadla, ten kto ju prvý chytí, môže s ňou hrať

-          To znamená, ak sa lopta odrazí napr. od steny telocvične a zachytí sa ešte skôr ako dopadne na zem, získava ju hráč, ktorý ju chytí prvý.

 

9. Prešlapy

-          keď hráč nemá loptu, musí byť s oboma chodidlami na svojom ihrisku

-          hráč, ktorý hádže loptu, môže byť jedným chodidlom na čiare, ale druhým musí byť na svojom ihrisku

-          keď hráč vstúpi oboma chodidlami do súperovho ihriska, bude potrestaný (náhodou - sivá karta, nedával pozor a mohol zraziť súpera – žltá karta, úmyselne vošiel aby zrazil súpera – červená karta)

-          fyzický kontakt so súpermi je zakázaný, trestá sa

-          pokiaľ hráč drží loptu, je zakázané ju odrážať alebo brať, to je možné ak ju hodí a lopta je už vo vzduchu

 

 

10.     Ihrisko

-          volejbalové ihrisko 18 x 9m

-          ihrisko je rozdelené na dve rovnaké časti, medzi ktorými je sieť vo výške 90-100cm a vo výške 2,43m je natiahnuté lano (špagát alebo guma), ponad ktoré nesmie lopta lietať

-          3m od stredovej čiary je na obidvoch stranách ihriska  čiara troch metrov

-          v strede každého ihriska sa nachádza kruh o priemere 2m, ktorý sa dotýka čiary troch metrov

-          keď sa hrá vonku a v blízkosti ihriska sú múry, alebo niečo podobné, je treba pripraviť lopty, po jednej 2m od každej čiary

 

11.     Dĺžka hry

-          hra trvá 60 min, t.j. 3x20 min, na tri tretiny

 

12.     Držanie lopty

-          hráč môže držať loptu nepretržite max. 5 sek

-          ak je lopta viac ako 5 sek vo vnútri ihriska, rozhodca ju dá súperom

-          lopta sa môže odovzdávať ktoroukoľvek časťou tela, zakázané je iba prihrávať nohou od kolena nižšie,

-          lopta sa môže chytať akýmkoľvek spôsobom, len aby nespadla

-          hrá sa s volejbalovou loptou

 

13.     Pasívna hra

-          ako pasívna hra sa posudzuje trojnásobné pasívne odovzdanie lopty

-          aktívne odovzdanie lopty medzi spoluhráčmi je, keď lopta preletí aspoň jeden meter od niektorého súpera, a tento spôsob dáva možnosť súperom, aby prerušili útok súpera  a začali sami útočiť

 

14.     Rozhodcovia

-          sú traja, jeden hlavný a dvaja pomocní

-          oči hlavného rozhodcu majú byť vo výške 2,43m

-          rozhodcovia a zapisovateľ na konci zápasu hlasujú o najlepšom hráčovi a hráčke zápasu, čo sa aj zapíše do zápisu

 

15.     Tresty

-          sú 4 úrovne: odobranie lopty, sivá, žltá a červená karta

-          ak hráč dostane 2 sivé karty v jednej tretine, odchádza z ihriska do konca tretiny, 2 žlté karty v ktorejkoľvek časti - musí odísť do konca zápasu, červená karta tiež v ktorejkoľvek časti hry - vylúči hráča až do konca zápasu

 

16.      Taktické základy – doporučujeme čo najrôznejšie spôsoby odovzdávania lopty, napr. súperom poza chrbát (nevedia komu je lopta pripravená, či chlapcovi alebo dievčaťu)

-          hráči v ihrisku musia byť stále v páre, ako človek a jeho tieň

Prihlásenie

Štatistiky


Online: 1
Návštevníci: 1
Užívatelia: 0

Kalendár

«  Júl 2020  »
NePoUtStŠtPiSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

AD reklama

Tu možte umiesnit svoj produkt

Čítať...

AD reklama

Tu možte umiesniť svoj produkt

Čítať...