• Lakros
 • Florbal
 • Interkros
 • Dominion Template Release Jan10
  Interkros, Netradičná hra v telocvični s loptičkou a palicami...
 • 6 Preset Styles - 18 Combinations
  Podobný šport ako interkros,lakros,ako a jeho názov napovedá,jedná sa o ...
 • RTL Support
  Jeden zo známejších športov ktorý sa u nás hráva...
INDIACA


Indiaca je nenáročná hra, ktorá ponúka každému záujemcovi niečo : mladému človeku, ktorý chce dokázať svoju telesnú zdatnosť a dospelému, ktorý v tejto hre hľadá oddych a odstránenie generačných rozdielov. Či sa hrá v dvojici alebo v početnejšej skupine, v rodine či družstve, ponúka hra širokú škálu možností, ktoré urobia radosť každému hráčovi.

História hry
"Indiaca je pohybová hra juhoamerického pôvodu, hrávaná už pôvodnými obyvateľmi." Toto vysvetlenie ponúka Brockhausov lexikón. "Objaviteľ" indiacy, nemeckýIndiaca_1 učiteľ K.H.Krohn, takto referuje o svojich dojmoch z tejto indianskej hry : "Po prvýkrát som ju videl v roku 1936 v Rio de Janeiro. Tam sa väčšinou hrala na pláži. Viacerí hráči udierali indiacu dlaňou, niekedy aj cez šnúru. Domorodci nazývali indiacu (náčinie) "Peteka" a zhotovovali ju v rozličných formách, v tvare taniera alebo hrušky zo zošitých kúskov kože. Kožený miešok bol vyplnený pilinami a na ňom boli nastoknuté perá. " Indiaca si tak našla cestu najskôr do Nemecka a neskôr aj do ďalších krajín sveta. Obrovskú popularitu si získala hlavne v Japonsku, kde evidujú takmer 1 milión hráčov. V krajinách východnej Európy sa zatiaľ uchytila len v Estónsku a v súčasnosti si hľadá cestu aj na Slovensko.

Miesto na hru
Indiaca sa dá hrať takmer všade. Na lúke, školskom dvore, v záhrade, na pláži, ihrisku alebo telocvični. Stav a druh hracej plochy nemá na hru veľký vplyv.

Indiaca - náčinie
Indiaca sa dá zohnať za dostupnú cenu a je ľahko prenosná. Zaberie málo miesta a kedykoľvek sa s ňou, bez veľkých príprav, dá hrať. Odráža sa údermi rukou, nebezpečenstvo zranenia je veľmi malé a na hru nie je potrebné žiadne ďalšie náčinie. Na súťažiach je však potrebné mať k dispozícii ešte sieť, sieťové tyče, pripevňovacie háčiky a ihriskové čiary.

Počet hráčov

Už 2 hráči môžu medzi sebou zahrať priateľský zápas. Myšlienka hry sa zachová, aj keď sa počet hráčov bude meniť. Odporúčaný počet hráčov je od 2 do 12 hráčov. Títo môžu hrať spolu v jednej skupine alebo proti sebe v 2 družstvách. Keďže v našich podmienkach je vo väčšine telocviční v základnej výbave volejbalové ihrisko (9x18 m), je možné hrať na celé ihrisko s 5 alebo 6 hráčmi na každej strane.

Myšlienka hry
Zmyslom každej hry sú spoločné zážitky, spoločné fyzické nasadenie, spoločná radosť. Pri súťažiach sú tieto atribúty doplnené o vzrušenie z hry.Indiaca_2

Hráči
Indiacu môže hrať prakticky každý od 8 rokov. Ako chlapci, tak aj dievčatá, športovo alebo menej športovo zdatní ľudia, dospelí, môžu nájsť záľubu v tejto "indiánskej hre". To, že hra sa zaobíde bez kontaktu so spoluhráčom alebo protihráčom a vyžaduje viac šikovnosti ako sily, poteší aj telesne slabšie osoby. Okrem toho sa hra zaobíde aj bez veľkej technickej zručnosti a zabezpečí hráčom rýchle dosiahnutie úspechov. Hlavne pravidlá hry sa dajú ľahko naučiť.
Veková trieda 40 rokov a viac 215 cm
Poznámka : Sieť nad postrannými čiarami môže byť až o 2 cm vyššia
2.3 Sieťové stĺpy musia byť vzdialené od postranných čiar minimálne 50 cm a nesmú prekážať rozhodcovi.     3. NÁČINIE
Indiaca musí byť pri začiatku hry v poriadku. Ak sa počas hry pokazí, môže hru prerušiť len rozhodca, aby chybu odstránil. Každé družstvo má pred začiatkom hry u rozhodcu 2 schopné indiacy, ktoré sú počas hry k dispozícii.
Poznámka : Ak rozhodca vidí, že indiaca má nestabilný let, hru preruší a indiacu vymení. Žiadne družstvo nedostane bod. Hod sa bude opakovať.
 
4. DRUŽSTVO (TEAM)

4.11 Družstvo pozostáva z 5 hráčov a 2 náhradníkov. Pri zmiešaných družstvách musí byť každé pohlavie zastúpené minimálne 2 hráčmi.Indiaca_3
4.21 Družstvo môže hrať len vtedy, keď sú prítomní minimálne 4 hráči.
Poznámka : Nemôže byť nasadených viac ako 7 hráčov. Hráči sa pred hrou zapíšu do zápisu o zápase. Len títo hráči sa môžu hry zúčastniť. Družstvo, ktoré začne hrať so 4 hráčmi, môže hru dohrať v plnom počte.
4.22 Ak nie je k dispozícii žiadny náhradník a počas hry sa jeden hráč zraní tak, že nemôže ďalej hrať, môže družstvo hru dohrať so 4 hráčmi. Hra s menej ako 4 hráčmi nie je povolená. Zmiešané družstvo s menej ako 2 hráčmi každého pohlavia nemôže hrať.
4.23 Vymenený hráč môže byť znovu nasadený až v druhom sete. V každom sete môžu striedať 2 hráči.
4.24 Hráč smie byť počas turnaja nasadený len do jedného družstva. (Či môže byť hráč do zmiešaného družstva nasadený aj potom, čo hral v mužskom či ženskom družstve, o tom rozhodne vedenie turnaja).
4.25 Vyradený hráč nemôže byť nahradený.
4.26 Dopĺňanie a vymenenie hráča sa môže uskutočniť len po predchádzajúcom nahlásení u rozhodcu.
4.3 Vopred vybraný hráč je kapitánom. Počas hry je jediným hovorcom družstva.
Poznámka. Kapitán je na zápise o zápase vyznačený.
4.4 Družstvá musia byť oblečené v jednotných dresoch.
Poznámka : Minimálny predpoklad je mať rovnaké tričká, ktoré musia byť očíslované. V zápise o zápase sú čísla dresov uvedené pri menách hráčov.


5. HRACÍ ČAS
V zápise sa uvedie či sa bude hrať na sety alebo na čas.
5.1 Hra na sety
Pri hre na sety sa hrá na 2 víťazné sety. Na vyhraný set je potrebných 25 bodov. Rozdiel musí byť minimálne 2 body. Pred začatím hry si kapitáni vylosujú strany a podanie. Víťaz si môže jedno z uvedeného vybrať.

5.12 Výmena strán
5.121 Strany sa menia po každom sete. Podanie v novom sete má to družstvo, ktoré nezačínalo predchádzajúci set. Pred rozhodujúcim setom sa losuje znova.
5.122 Pri rozhodujúcom sete sa strany menia po dosiahnutí 13 bodov. Po tejto výmene stoja hráči na predchádzajúcich miestach. Podanie má to družstvo, ktoré dosiahlo 13. bod.
5.123 Ak sa družstvá nevymenia načas, musia sa vymeniť dodatočne. Body, ktoré získali, ostávajú v platnosti.

5.2 Time-out  (nie pri hre na čas)
Vedúci družstva alebo tréner môže požiadať rozhodcu o prestávku (time-out)
5.21 Počas time-outu nemôžu hráči opustiť ihrisko. Tréner môže ako jediný hovoriť s hráčmi, ale nesmie vstúpiť na ihrisko.
5.22 Každé družstvo môže o time-out požiadať 2x (každá prestávka trvá max. 30 sekúnd). Družstvo môže požiadať o time-out aj 2 x po sebe.  
  
5.3 Hra na čas
5.31 Hrá sa na čas 2 x 10 min. (každý set sa počíta zvlášť). Pri nerozhodnom sete sa body/bos rozdelí (napr. ak je za každý set 1 bod, pri nerozhodnom sete dostane každé družstvo 0,5 boda). Sety začínajú a končia hvizdnutím rozhodcu. Pri k.o. systéme postupuje ďalej to družstvo, ktorého súčet dosiahnutých bodov z oboch setov je väčší.
5.32 Pri prerušení hry čas beží ďalej.
5.33 Pri výmene strán je k dispozícii max. 30 sekúnd, ktoré sa nezarátajú do hracieho času.
5.34 Eventuálne predĺženie (pri k.o. systéme) trvá minimálne 2 x 2,5 minúty. Pri výmene strán musia hráči stáť na pôvodných pozíciach.

6.

Indiaca_46.1 Podanie
Podáva hráč stojaci vpravo. Pritom drží indiacu v jednej ruke (nie vyššie ako vo výške bedier) a druhou ju podá.
Poznámka : Podanie sa ráta vtedy, keď indiaca opustí ruku.
6.12 Družstvá do 14 rokov podávajú spoza útočnej čiary (3 m).
6.2 Pri podaní musia stáť hráči na svojich miestach na ihrisku. Tie sú : vzadu vpravo I, na sieti vpravo II, na sieti v strede III, na sieti vľavo IV, vzadu vľavo V. Hráč I stojí za II a III, hráč III medzi II a IV, hráč V stojí za III a IV. Kým podávajúci hráč podá, stoja hráči na svojich miestach, a aj potom je ich pohyb po ihrisku čiastočne obmedzený podľa ich funkcie.
Poznámka : Hráči II až V musia pri podaní stáť v ihrisku. Ak hráč stojí nohou alebo časťou nohy mimo, druhý team dostáva bod. (čiary ešte patria k ihrisku)

6.3 Točenie
Pri každom získaní podania, sa družstvo otočí o jednu pozíciu v smere hodinových ručičiek.  Poznámka :  Myslené je to po každom znovuzískanom podaní (teda ak predtým podávalo 2. družstvo)Indiaca_5      

6.32 Úlohy
Zadní hráči (I a V) hrajú obranu. Sieťoví hráči (II, III. IV) sú útočníci. Obrancovia môžu vstúpiť do útočného pásma, ale nemôžu blokovať.
6.33 Keď hrajú len 4 hráči, dvaja sú útočníci a dvaja sú obrancovia.                                                                            
        Poznámka : Pri hre 4 hráčov, nie je obsadená pozícia III.

6.4 Prekročenie čiar
Čiary patria k ihrisku - pri podaní nemôže byť základná čiara prekročená.  Stredová čiara patrí obom častiam ihriska - nemôže byť prekročená. Prekročenie čiary je rátané ako chyba.


7. PRIEBEH HRY

7.11 Indiaca môže byť na jednej strane odrazená 3 krát. Blok sa neráta za úder.
7.112 Ako blok sa počíta obránca s rukami vedľa seba, ktoré sa počas bloku nepohybujú dopredu. Nestatický blok sa počíta ako hra s 2 rukami. Poznámka : Pri bloku musí mať blokár ruky pri sebe tak, aby cez ne indiaca nemohla preletieť. Hra 2 rukami sa nepočíta ako chyba.
7.121 Každý dotyk indiacy je počítaný ako úder. Hráč sa nemôže indiacy dotknúť 2x za sebou, s výnimkou bloku.
7.122 Indiaca nemôže byť odrazená "ťahaním".
7.123 Indiaca môže preletieť ponad sieť len v rámci ihriska. Poznámka : Ak sa indiaca dotkne stĺpa, je to rátané ako chyba.
7.2 Každá chyba protihráča znamená zisk bodu a práva podania pre vlastné družstvo.
7.31 Indiaca sa pri prelete môže dotknúť siete (okrem podania)
7.32 Ak sa indiaca dotkne stropu, počíta sa to ako chyba.
7.33 Hráč sa počas hry nesmie dotknúť siete, šnúry a tyčí.

8. CHYBA
Najdôležitejšie chyby, pri ktorých družstvo získava bod :
Keď indiaca :
8.1 sa dotkne zeme na vlastnom ihrisku
8.2 je odrazená popod sieť
8.3 sa dotkne niečoho, čo nepatrí k ihrisku
8.4 na opačnej strane padne do autu
8.5 sa dotkne pri podaní siete
8.6 sa dotkne siete mimo ihriska
8.7 je viac ako 3x odrazená v jednom družstve
8.8 sa chytí do ruky, hodí sa alebo sa odrazí so značným spomalením

Keď hráč :
8.9 sa dotkne siete, šnúry a tyčí
8.10 presiahne sieť a stredovú čiaru, ani pri bloku to nie je dovolené
8.11 vstúpi do súperovho ihriska (platí počas celej hry)
8.12 dvakrát za sebou udrie do indiacy (okrem bloku)
8.13 zle podá
8.14 pri podaní má prešľap
8.15 sa indiacy dotkne inou časťou tela, ako je ruka a predlaktie
8.16 počas hry urobí chybu v postavení alebo točení
8.17 je zodpovedný za úmyselný prešľap
8.18 obranca v útočnom poli odráža ponad sieť
8.19 počas súperovho podania blokuje alebo odrazí priamo z útočnej zóny (povolené je hneď odraziť, ale indiaca musí mať stúpajúcu letovú dráhu
8.20 dostane od rozhodcu varovanie za nešportové správanie

9. DVOJITÁ CHYBA /  PRERUŠENIE HRY
9.1 Dvojitá chyba je vtedy, keď 2 protihráči súčasne spravia chybu (napr. prekročenie stredovej čiary, dotknutie sa siete, atď ....). vtedy sa opakuje podanie, chyba sa neráta ani jednému družstvu.
9.2 Prerušenie hry môže nariadiť len rozhodca

10. ROZHODCA
10.1 Každá hra sa hrá pod dohľadom rozhodcu. Jemu podliehajú 2 čiaroví a zapisovač.
10.2 Pred začiatkom hry sa presvedčí o správnom postavení, o stave indiacy, o dresoch.
10.3 Začína a končí hru a má právo hru prerušiť.
10.4 Rozhodcovo rozhodnutie je konečné a nemôže byť napadnuté.
10.5 Zodpovedá aj za správne zapisovanie bodov a je povinný oznámiť momentálny stav
10.6 Má povinnosť napomenúť alebo vylúčiť hráča za nešportové správanie.
10.7 Počas hry stojí tak, aby videl dobre na obe družstvá.
10.8 Zapisovateľ stojí oproti rozhodcovi, na konci zápasu musí stav bodov podpísať.
10.9 Čiaroví rozhodcovia a zapisovateľ môžu byť z hráčov, ktorí práve nehrajú.


Prihlásenie

Štatistiky


Online: 1
Návštevníci: 1
Užívatelia: 0

Kalendár

«  Júl 2020  »
NePoUtStŠtPiSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

AD reklama

Tu možte umiesnit svoj produkt

Čítať...

AD reklama

Tu možte umiesniť svoj produkt

Čítať...